Onze dynamische tuin!

Vorig jaar zijn we een nieuw project gestart in samenwerking met G-SPORT Vlaanderen, Cera en de gemeente Essen. We hadden voor ogen om een beweegtuin te installeren in onze tuin. Een beweegtuin die toegankelijk is onze bewoners maar ook voor alle Essenaren.

Waarom de naam dynamische tuin?

Samen bewegen is goed voor lichaam en geest, ook op latere leeftijd. Je voelt je goed, blijft zelfstandig en ervaart een opperbeste leef kwaliteit. Bewegen bevordert ook het sociaal contact, omdat het mensen samenbrengt. Beweeglijk, geanimeerd, levenslustig, energiek, vlijtig, veerkrachtig … we maken onze bewoners en de buurt dynamisch in hun omgeving! 

Welke weg hebben we bewandeld?

We dienden ons dossier in bij G-sport Vlaanderen en zij zagen hier wel enige toekomst in! Met hun samenwerking moesten we zelf 40% van de kosten inzamelen. De overige 60% werd door hen gedragen.

Via onze Hasta La Pasta en enkele lokale sponsors (waarvan de grootste Prima Print, Essen Press en onze apotheek Antverpia) hebben we ons doel kunnen bereiken en konden we 5 toestellen aankopen.

Toen vernamen we ook van de werking van Cera. Zij investeren in welvaart en welzijn binnen onze samenleving en ook zij waren bereid om ons € 2000 te schenken. Hiermee hebben we een zesde toestel kunnen kopen, de Chess-table.

Onze laatste partner is de gemeente Essen en dan voornamelijk de schepen van sport, Brigitte Van Aert. Zij heeft dit project warm mee omarmd. De gemeente had twee buitenfitness-toestellen in de tuin van de serviceflats staan. Wij hebben deze mogen toevoegen aan onze beweegtuin, waar we ze heel dankbaar voor zijn.

Tot slot schreef ook HLN er nog een mooi artikel over dat je hier kan terugvinden.