Over ons

Onze geschiedenis en externe partners

Korte geschiedenis

In 1902 stond op de Moerkantsebaan een kasteel met een groot domein dat eigendom was van de heer Calmeyn. Toen hij een stuk van zijn grond wegschonk, werd in de akte opgenomen dat op een deel van de grond “een gesticht” moest worden gebouw voor zwakke en moeilijk opvoedbare kinderen. Hierdoor verwijzen veel inwoners uit Essen ook nu nog steeds naar “Het Gesticht”.

Een congregatie van zusters kwam vanuit Sint-Niklaas naar Essen om de zorg voor deze kinderen op zich te nemen. De zusters leefden in een gesloten gemeenschap en integreerden zich niet in de samenleving tot het jaar 1918. Door de uitbraak van een epidemie in Essen gingen de zusters ook zorg verlenen aan de bewoners van de gemeente.

In het begin van de jaren ’30 werd de kinderverzorging verder gespecialiseerd. Hierdoor stapten de zusters geleidelijk aan over op “bejaardenzorg”. In 1944 werd een deel van het gebouw verwoest bij bevrijdingsgevechten waardoor er in 1957 een nieuwe vleugel werd bijgebouwd en een grote zaal. In datzelfde jaar werd het rustoord een afzonderlijke vzw.

Na de tweede wereldoorlog werd Sint-Michaël enkel als “bejaardentehuis” gebruikt. Nog lange tijd waren de hoofdverpleegkundigen en de directrice zusters.

Op 13 november 1993 werd een nieuwe laagbouw in gebruik genomen die zich bevindt net naast het oude gebouw.

In 2012 trad Sint-Michaël toe tot de overkoepelende “vzw Rusthuizen Zusters van Berlaar”, die in 2018 van naam wijzigde naar de vzw Zorggroep Zusters van Berlaar.

In 2022 opende het lokaal dienstencentrum “De Essentie” zijn deuren met als doel de buurtbewoners van Essen en omstreken opnieuw samen te brengen via een extra aanbod voor thuiswonende senioren.

Externe samenwerkingen

In het kader van de wettelijke normen, werkt ons woonzorgcentrum samen met het AZ Klina (Brasschaat). Er bestaat ook een samenwerkingsverband met Palliatieve Hulpverlening Antwerpen en Coda.

Daarnaast werken wij samen met verschillende thuiszorgdiensten en woonzorgcentra in de buurt maar ook met het expertisecentrum dementie.

Ons woonzorgcentrum is mede-initiatiefnemer van het praatcafé dementie “Noorderlicht” in dienstencentrum “De Groten Uitleg” (Kalmthout).